Your shopping cart is empty.

การส่งสินค้าและค่าธรรมเนียม

ส่งฟรีทั่วประเทศ

การส่งสินค้าใช้เวลาประมาณ 2-7 วัน โดยไปรษณีย์ไทย

กรณีไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน ทางเราจะติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งถึงสาเหตุการล่าช้าของสินค้าและ/หรือการคืนเงินให้กับลูกค้า