Your shopping cart is empty.

เปลี่ยนไซส์

ถ้าได้รับสินค้าแล้วสวมใส่ไม่พอดี ทางเรายินดีให้คุณเปลี่ยนสินค้าได้ โดยที่ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาให้เราภายใน 14 วัน และทางเราจะส่งสินค้าใหม่กลับไปให้

เราสามารถให้เปลี่ยนสินค้าเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการใส่หรือซัก และสินค้านั้นยังมีป้ายฉลากเดิมติดอยู่

1
นำสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนใส่บรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับจากร้าน
2
เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า(รวมถึงจำนวนที่คุณต้องการ) ลงในกล่อง บอกไซส์ ใหม่ที่คุณต้องการเปลี่ยน
3
เขียนคำว่า ขอเปลี่ยน'เปลี่ยนไซส์'ลงบนป้ายของที่อยู่หน้ากล่องบรรจุภัณฑ์ แปะทับป้ายที่อยู่อันเก่า
4
ส่งไปรษณีย์กลับมาทางร้านเรา (กรุณาจ่ายค่าส่งกลับด้วยค่ะ)
 

ทันทีที่เราได้รับของ เราจะส่งสินค้าใหม่ให้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายเพิ่ม

แต่ถ้าสินค้าที่คุณต้องการไม่มีในร้าน ทางเราจะส่งสินค้าให้ภายหลังเมื่อมีสินค้า หรือเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแทนตามที่ลูกค้าตกลง

หรือไม่คุณลูกค้าสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อใน เว็บเพจของทางร้าน เพื่อที่เราจะได้เช็คสินค้า และหาสินค้าเพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้าตามต้องการได้อย่างถูกต้อง

*หมายเหตุ : ทางเราสามารถเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าได้1ครั้ง / สินค้า ถ้าต้องการเปลี่ยนสินค้าครั้งต่อไป ทางร้านขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อทางร้านก่อนทำการเปลี่ยนสินค้า

ทางเรายินดีคืนเงินหากสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิก่อนการสวมใส่ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับคืนพร้อมฉลากที่ติดกับตัวสินค้าในสภาพคงเดิมและกรุณาบอกรายละเอียดความบกพร่องหรือตำหนิของสินค้าที่ส่งคืนนั้น โดยทางเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือคืนเงินในกรณีที่ทางเราไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนเท่านั้น